หมวดหมู่: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถีแม่น้ำมูล องค์การบริหารส่วนตำบลด่านอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถีแม่น้ำมูล โดยก่อสร้างลานกิจกรรมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.10 เมตร ขอบข้างลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)