โครงการจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ได้จัดโครงการจัดงานวันสงกรานต์  ณ วัดบ้านด่าน ประจำปี 2566