หมวดหมู่: ประมวลภาพ-กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลด่าน ได้ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยการจัดอบรมการทำหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ในครัวเรือน และเพื่อสุขภาพอนามัย

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ แด่พสกนิกรชาวตำบลด่าน