หมวดหมู่: ข่าวสารประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขอประชาสัมพันธ์การสรุปผลความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่นเกี่ยวกับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เข้าร่วมรับฟังการประชุมในวันที่ 12 มิถุนายน 2566