หมวดหมู่: การเงิน งบประมาณ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการพาหนะรถรับ – ส่ง เด็กยากไร้ด้อยโอกาส ศพด.อบต.ด่าน ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง