โครงการ 1 อปท. 1สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2566

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน นำโดย นายนพวิชัย ศรีไหม คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้าง ร่วมกันปลูกสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติในโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2566 โดยให้มีพื้นที่แหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น