โครงการอบรมการพัฒนารูปแบบกลไกการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 นายนพวิชัย ศรีไหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน งานสาธารณสุขและกองสวัสดิการสังคม ร่วมพิธีเปิดโครงการการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านค่ะ
ถูกใจ

 

แสดงความคิดเห็น
แชร์