โครงการท้องถิ่นรักษ์โลก

องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน นำโดย นายนพวิชัย ศรีไหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ในโครงการท้องถิ่นรักษ์โลก ในวันที่ 29 มิถุนายน 2566 และดำเนินกิจกรรม Big Cleaning day ณ บริเวณหอประชุมหลังเก่า ณ ที่ว่าการอำเภอราษีไศล