โครงการการบริการด้านสุขภาพผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงชุมชนตำบลด่าน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน นำโดย นายนพวิชัย ศรีไหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.ด่าน และหัวหน้าส่วนราชการ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่าน ได้ร่วมกันจัดโครงการการบริการด้านสุขภาพผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงชุมชนด่าน กิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้ด้านสุขภาพ การตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น การบริหารตรวจสุขภาพช่องปาก บริการนวดแผนไทย บริการตัดผม ย้อมผม ทุกบริการบริการฟรีไม่ค่าใช้จ่าย# พรุ่งนี้เจอกันที่วัดบ้านดงแดงนะค่ะ #กิจกรรมดีๆอบต.ด่าน กองสวัสดิการสังคม/อบต.ด่าน