แข่งเรือยาวประจำปี 2566

 

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านได้จัดงานแข่งเรือยาวประจำปี 2566