อบต.ร่วมกับชุมชนทั้ง ๑๓ หมู่บ้านจัดการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2566 อบต.ด่านร่วมกับชุมชนทั้ง 13 หมู่ บ้านจัดการแข่งขันกีฬาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566