อบต.ร่วมกับชุมชนทั้ง ๑๓ หมู่บ้านจัดการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖