องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ตำบลด่าน ในการนี้ นายนพวิชัย ศรีไหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน คณะผู้บริหาร พร้อมทั้งทีมงานกองช่าง เข้าร่วมอำนวยความสะดวกในการดำเนินการขุดเจาะน้ำบาดาล พร้อมทั้งมอบน้ำดื่มและเครื่องดื่มชูกำลังให้กับคณะทำงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ตำบลด่าน ในการนี้ นายนพวิชัย ศรีไหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน คณะผู้บริหาร พร้อมทั้งทีมงานกองช่าง เข้าร่วมอำนวยความสะดวกในการดำเนินการขุดเจาะน้ำบาดาล พร้อมทั้งมอบน้ำดื่มและเครื่องดื่มชูกำลังให้กับคณะทำงาน