รวบรวมและนำส่งขยะอันตรายชุมชนไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายนพวิชัย ศรีไหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน มอบหมายให้ นางสาวพิริยา โสมนัสกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน พร้อมคณะทำงานการบริหารจัดการขยะชุมชน นำทีมงานลงพื้นที่ออกจัดเก็บขยะอันตรายในชุมชนในพื้นที่ตำบลด่าน เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป