ทัศนศึกษาศูนย์เด็กพัฒนาเด็กเล็ก

วันที่20 กรกฏาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน พร้อมด้วย นายนพวิชัย ศรีไหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน และคณะผู้บริหาร นางจุฬาภรณ์ สามไชย ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คณะคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯเดินทางไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์อุบลราชธานี เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีมีประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งต่างๆต่อไปค่ะ กองการศึกษาฯ/อบต.ด่าน
0:23 / 0:27
0:01 / 0:15
+12
<img class=”x16dsc37″ role=”presentation” src=”data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
ความรู้สึกทั้งหมด

Oratai Arthan, ณัฐธิดา ชิณวงษ์ และ คนอื่นๆ อีก 22 คน