ถวายเทียนพรรษา2566

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาคะ