ติดต่อเรา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน
หมู่ที่  8  ตำบลด่าน  อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์: 045-826830
โทรสาร:   045-826830
E-mail: tumbondan@hotmail.com
saraban_06330908@dla.go.th