งานประเพณีแข่งเรือยาว ณ ริมมูลบ้านดงแดง ปี 61

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจัดงานประเพณีแข่งเรือยาว ณ ริมมูลบ้านดงแดง ปี 61