หมวดหมู่: ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้มีทักษะ (ไม่กำหนดคุณวุฒิ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่อง ประกาศปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยจากอุทกภัย องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน