หมวดหมู่: ข่าวสารประชาสัมพันธ์

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ แด่พสกนิกรชาวตำบลด่าน

การออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน จะดำเนินการออกสำรวจภาษีที […]