หมวดหมู่: ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการบั