องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน

ขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการบริหารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางออนไลน์ผ่านระบบคิวอาร์โค้ด  ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  

 

 

 

ศูนย์ข้อมุลข่าวสารอิเล็กทอรนิกส์ อบต. ด่าน