ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน นำโดยนายนพวิชัย ศรีไหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหาส่วนตำบลด่าน เข้าร่วมพิธีถวายพระพร ณ ที่ว่าการอำเภอราษีไศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2566

ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน นำโดยนายนพวิชัย ศรีไหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหาส่วนตำบลด่าน เข้าร่วมพิธีถวายพระพร ณ ที่ว่าการอำเภอราษีไศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2566