ในวันที่ 12 สิงหาคม 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน นำโดยนายนพวิชัย ศรีไหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมพิธีถวายพระพร ณ ที่ว่าการอำเภอราษีไศล

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน นำโดยนายนพวิชัย ศรีไหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมพิธีถวายพระพร ณ ที่ว่าการอำเภอราษีไศล และร่วมยินดีกับแม่ดีเด่นทุกตำบลทุกท่านค่ะ