โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ได้จัดทำโครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎจราจร ซึ่ง นายนพวิชัย ศรไหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ปลัด อบต.ด่าน หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาตำบล และผู้นำชุมชน ได้ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดโครงการในครั้งนี้ ค่ะ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/อบต.ด่าน