วันที่ 9 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านร่วมกับอำเภอราษีไศลได้ดำเนินกิจกรรมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา จัดกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ณ บ้านดงแดง หมู่ 9และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ และทำกิจกรรมท้องถิ่นรักษ์โลกร่วมกันปลูกป่าและพืชผักสวนครัวรั้วกิน

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านร่วมกับอำเภอราษีไศลได้ดำเนินกิจกรรมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา
จัดกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ณ บ้านดงแดง หมู่ 9และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ และทำกิจกรรมท้องถิ่นรักษ์โลกร่วมกันปลูกป่าและพืชผักสวนครัวรั้วกินได้