ทวนสอบการจัดทำถังขยะเปียก

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน นำโดย นายนพวิชัย ศรีไหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน และ นางสาวพริยา โสมนัสกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมคณะทำงานผู้รับผิดชอบงาน การจัดการบริหารจัดการขยะ ได้ร่วมเข้าทวนสอบโครงการจัดทำถังขยะเปียก ณ เทศบาลตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล หน่วยงานที่มาทวนสอบในครั้งนี้คือ กรมส่งเสรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ และเอกชนที่รับผิดชอบงาน
+6
ถูกใจ

 

แสดงความคิดเห็น
แชร์