[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
อบต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
แผนผังหน่วยงาน
สำนักปลัด
Click ดูประวัติ
นายสุริยา วงศ์อำมาตย์
หัวหน้าสำนักปลัด
Click ดูประวัติ
นางสาวยุคล มงคลเคหา
เจ้าพนักงานธุรการ
Click ดูประวัติ
นางสาววชิรารักษ์ ทองด้วง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Click ดูประวัติ
นางสาวณัฐธิดา ชิณวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
Click ดูประวัติ
นายวิระกุล เชื้อคำ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
Click ดูประวัติ
นายวีระศักดิ์ ทัพส่วย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
Click ดูประวัติ
นายวิทยา ห้วยจันทร์
คนขับรถ
Click ดูประวัติ
นายทองมา เชื้อคำ
คนสวน
Click ดูประวัติ
นายสิงหา บุญรัตน์
นักการภารโรง
Click ดูประวัติ
นายพูลศักดิ์ สิงห์เทพ
คนขับรถน้ำ
นางสาวณัฐริกา ด่านสมัคร
แม่บ้าน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
6 : สภา อบต.ด่าน
12 : โครงสร้าง อบต.ด่าน
15 : สำนักปลัด
16 : กองคลัง
17 : กองช่าง
18 : กองการศึกษา
19 : กองสวัสดิการสังคม